(placeholder)

TEORIUNDERVISNING

Kategori B kørekort

Hvis du ikke tidligere har erhvervet kørekort til bil, skal du modtage undervisning i både teori og kørsel af en godkendt kørelærer for at erhverve et kørekort. Egenskaber som skal være i overensstemmelse med undervisningsplanen. Undervisningsplanen fastlægger de egenskaber, færdigheder og den adfærd, du skal besidde for at erhverve kørekort.

Lovens krav (det lovpligtige) er, at du skal have 29 lektioner i teori, 24 lektioner i praktisk køreundervisning, heraf de 4 lektioner på lukket manøvrebane, 4 lektioner på køreteknisk anlæg og 16 kørelektioner på vej. Alle lektioner er på 45 minutter.  Samt 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Du må tidligst starte din køreuddannelse 3. måneder før du fylder 17 år. Du kan tidligst aflægge din teoriprøve en måned før du fylder 17 år og den praktiske prøve den dag du fylder 17 år. Aldersbetingelsen for kørekort til bil er 17 år.


Hos os får du altid ekstra materiale udleveret. Dette giver erfaringsmæssigt en større forståelse for teorien og dens begreber, hvilket giver dig en fordel til teoriprøven. Til køreprøven har vi et faktaark, med teknisk viden, som du skal kunne denne dag.

Folkmann - Køreskolen på vejen er medlem af Dansk Kørelærer-Union. Dansk Kørelærer-Union er hovedorganisation for Danmarks Kørelærere. Dansk Kørelærer-Union fungere desuden også som ankenævn og garantifond.

Vi følger udviklingen tæt og er altid opdateret med nyeste viden.

En sand fornøjelse at tage kortet hos Lotte  

                                                                      

- Frederik Grønborg Jensen

Man kan ikke få bedre kørelærer, der tager sig tid til hendes elever og hjælper dem så meget hun kan og meget mere til, hvis man ikke forstår det, hun tager tid til hver enkelt elev og man føler man bliver en del af familien, så er det ligemeget om man er ung eller oppe i alderen, når man tager kørekort. Så jeg vil anbefale Folkmanns køreskole....  

                                                                                            

- Kirsten Kjær

NYT HOLD STARTER 15. DECEMBER 2020 KL. 18.00–19.30


KOMMENDE HOLD i 2021 STARTER: 6. JANUAR, 4. FEBRUAR,

1 MARTS , 6. APRIL, 5. MAJ, 3. JUNI, 5. JULI, 3. AUGUST,

1. SEPTEMBER, 7. OKTOBER, 1. NOVEMBER, 7. DECEMBER  

- ALTID MED START KL. 18.00.